Установа будь-якої комерційної організації  включає етап створення її статутного фонду, який заявляється в розмірі, визначеному рішенням засновника (засновників), але не менше встановленого законодавством, і формується до державної реєстрації комерційної організації. У процесі господарської діяльності комерційної організації нерідко виникає необхідність зменшити її статутний фонд, у зв'язку з чим у засновників, керівника та бухгалтера виникає ряд питань:

- Чи зобов'язана комерційна організація виплатити учасникам (засновнику) суму, на яку зменшиться статутного фонду?

- Чи потрібно звертатися до реєструючого органу за державною реєстрацією змін до установчих документів у зв'язку зі зменшенням статутного фонду?

- На які цілі (як джерело) може бути спрямована сума зменшення статутного фонду?

- Як відобразити в обліку зменшення статутного фонду?

- Чи виникає об'єкт оподаткування при вилученні засновником майна, що супроводжує зменшення статутного фонду?

Особливий інтерес викликають приватні унітарні підприємства, майно яких, у тому числі передане в якості внеску засновника до статутного фонду, належить їм на праві господарського відання. Розглянемо порядок зміни статутного фонду приватного унітарного підприємства (далі - підприємство).

Зміна статутного капіталу, її потреба може виникнути по різним причинам. Так, рішення про зменшення статутного фонду може бути прийнято засновником добровільно з метою покриття збитків підприємства, перерозподілу коштів за джерелами, наприклад, з метою формування фондів підприємства, утворення яких передбачалося облікової політикою за рахунок чистого прибутку, але якої для цього виявилося недостатньо.

Дане рішення може бути продиктовано необхідністю виконання обов'язків, встановлених законодавством. Так, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів виявиться менше статутного фонду, заявленого в статуті, підприємство зобов'язане зменшити свій статутний фонд до розміру, що не перевищує вартості чистих активів.

Смотрите также: